Karina Rohrberg Jessen

Folketingskandidat

Mærkesager

26. oktober 2018


” Du skal have det frie valg, når du vælger institution til dit barn. Du skal have det frie valg, når du vælger skole til dit barn. Du skal have det frie valg, når du vælger hvor og hvordan du vil tilbringe din alderdom”

Valgfri velfærd

Alle bør have ret til at vælge deres velfærd. Det gælder dig selv, din partner, dine forældre, dine børn eller børnebørn. Vores velfærdssamfund er et af verdens bedste. Og det skal det blive ved med at være. Desværre oplever alt for mange, at de bliver mast ned i forud bestemte kasse, samtidig med at de møder en mur af besværligheder og forhindringer i mødet med systemet.

Pengene følger borgerne.

Du ved bedst, hvilke løsninger der passer ind i dit liv – derfor skal du også have det frie valg. Uanset om du vælger privat eller offentlig institution, så skal pengene følge dig. Det gælder socialområdet, børn- og ungeområdet og ældreområdet.

Frit valg og brug af private aktører er sund fornuft – ikke ideologi. Det handler ikke om at private virksomheder skal overtage vores velfærdssamfund. Det handler om at sikre borgerne den bedste service og reel indflydelse. Vi skal derfor altid sikre os, at det er dem, der kan levere den bedste service til den bedste pris, der får opgaven i København.

Jeg vil give danskerne det frie valg ved at:

· At lade borgerne selv vælge den løsning der passer bedst ind i deres liv – uanset om det er en offentlig eller en privat, der udbyder løsningen.

· at gøre op med forsøget på at mase alle borgere ned i bestemte kasser

· at sikre borgerne den bedste service og det frie valg til at vælge, hvad der virker bedst i deres liv.

Ikke alle børn kan inkluderes i en almindelig folkeskole

I dag indlemmes stadig flere elever med psykiske diagnoser og indlæringsproblemer i folkeskolen, frem for at komme på specialskoler. Det kan godt være, at det er den rigtige løsning for nogle børn, men ikke for alle. Derfor skal det i hvert enkelt tilfælde vurderes hvilket tilbud, der er bedst for det enkelte barn. 

At sikre ro og optimale indlæringsrammer for ALLE elever er hele grundlaget for, at børn får det bedste ud af deres skolegang. Fejlslagne beslutninger har ikke alene store menneskelige omkostninger, men også store samfundsmæssige omkostninger.

  • Specialskoler skal hjælpe børn med særlige indlæringsbehov
  • Folkeskolen skal give ro til indlæring, gøre børnene stolte af at være dygtige og hjælpe de fagligt svage elever til at blive bedre
  •  Der skal fokus på specialviden til børn med særlige behov

  • Fakta er, at stadig flere elever med psykiske diagnoser og indlæringsproblemer de senere år er blevet indlemmet i folkeskolen frem for at komme på specialskoler. Det kan godt være, at det er den rigtige løsning for nogle af disse børn. Men ikke for alle. Derfor skal det i hvert enkelt tilfælde være op til en vurdering mellem PPR, forældre og lærere, om den ene eller den anden skole er den rigtige her.

    Noget andet er, at denne politik med generel inklusion måske mere er blevet vejen til eksklusion af de ressourcestærke børn. Noget kunne i hvert fald tyde på det, når man ser på den massive søgning til privatskoler. Og den udvikling har ingen glæde af.

    At sikre ro og optimale indlæringsrammer for ALLE elever er hele grundlaget for, at børn får det bedste ud af deres skolegang. Fejlslagne beslutninger har ikke alene store menneskelige omkostninger for det enkelte barn, men medfører også en fuldstændig unødvendig merudgift for borgerne. Så der er mange gode grunde til at se forskelligt på børnene og indrette tilbuddene efter deres individuelle behov.

Ved at lade pengene følge borgerne kan vi give den enkelte muligheden for selv at vælge, hvilken løsning, der passer bedst ind i borgerens liv.

Fra min post som folketingskandidat arbejder jeg hver dag for, at vores fælles skattekroner bruges på reel velfærd for både børn og voksne og imod firkantede regler og bureaukrati.